SamonosnyRam1
SamonosnyRam2SamonosnyRam3SamonosnyRam4SamonosnyRam5SamonosnyRam6SamonosnyRam7SamonosnyRam8

Vyrovnávací mostík so stratením debnením

Vyrovnávací mostík so strateným debnením, jednoducho montovateľný. To umožňuje veľké zníženie prepravných objemov. Takéto debnenie musí byť umiestnené na pevný železobetonový podklad , kým nedosiahne úroveň povrchu vyrovnávacieho mostíka, obvykle je to výška 1000 mm. Sú vyrábané na mieru, s cieľom ponúknuť vyrovnávacie mostíky všetkých rozmerov, podľa potrieb zákazníka.

Popis

Predná časť : oceľové profily, na ktorých sú pripevnené gumové nárazníky.

Zadná časť : oceľový plech , profil 15/10 s nosníkom, na ktorom je zavesená doska vyrovnávacieho mostíka. Žiarovo pozinkované plechové platne debnenia, s perforovanými uholníkmi, ktoré majú za úlohu upevniť mostík v betóne.

Dodávame aj diagonálne výstuhy potrebné na zabezpečenie pravouhlosti debnenia.

Stratené debnenie je možné použiť pre vyrovnávacie mostíky s výklopnou plošinou aj s výsuvnou plošinou.

Vyrovnávací mostík so stratením debnením